Zdjęcia ze wspólnej wigilii 2018 r. naszego Koła Seniorów SITG przy PAK KWB „Konin”

Grudzień, 2018