Zarząd


 

 

Mirosław Zajączkowski – Prezes Koła

 

 

Jacek Butkiewicz – z-ca prezesa oraz sprawy finansowo-księgowe

 

 

Jerzy Andrzej Ryguła - Honorowy Prezes Koła

 

 

Józef Bill – sekretarz koła

 

 

Janusz Ganowicz  - członek zarządu ( koordynator )

 

 

Franciszek Hoch – skarbnik

 

 

Kazimierz Brzeg – członek zarządu (współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym Muzeum Okręgowym w Gosławicach )

 

 

Bogusław Kretkowski – członek zarządu ( współpraca z HDK, ZZ Kadra , nadzór techniczny biura)

 

 

Marek Maniak – członek zarządu ( poczet sztandarowy , organizacja imprez i uroczystości)

 

 

Maria Pieczyńska – członek zarządu (dokumentacja personalna członków koła)

 

 

Paweł Pieczyński – członek zarządu (obsługa komputerowa biura, prowadzenie kroniki koła)

Skład komisji rewizyjnej

 

 

Kazimierz Andrzejewski – Przewodniczący

 

 

Ryszard Czerwczak –  Członek

 

 

 

 

 

Józef Niestatek – Sekretarz