WYBORY W ZARZĄDZIE ODDZIAŁU POZNAŃSKO-KONINSKIEGO SITG

Czerwiec, 2019


W dniu 31 maja b.r. w Turku odbyły się wybory do Zarządu Oddziału Poznańsko-Konińskiego SITG. W głosowaniach udział wzięło 55 delegatów z 8 kół wchodzących w skład Oddziału.

Z ramienia Zarządu Głównego SITG wybory obserwował prof. dr hab. Zbigniew Kasztelewicz.

O funkcję Prezesa Zarządu Oddziału P-K SITG ubiegało się 2 kandydatów:

  • Bogdan Wojtkowski – dotychczasowy Prezes z PAK-KWB Adamów

  • Radosław Łukasiewicz – z PAK-KWB Konin.

W wyniku tajnego głosowania zdecydowaną większością głosów nowym Prezesem ZO P-K SITG na kadencję 2019-2023r. został Radosław Łukasiewicz.

Z naszego koła do władz Zarządu Oddziału P-K SITG wybrani zostali:

Mirosław Zajączkowski  -v-ce Prezes ZO P-K SITG

Jacek Butkiewicz  – członek Zarządu P-K SITG

Janusz Ganowicz – Komisja Rewizyjna ZO P-K SITG

Do Rady Oddziału P-K SITG wybrani zostali :

– Maria Pieczyńska

– Zbigniew Bajcar

– Marek Maniak

Jeszcze nigdy nasze koło nie było tak licznie reprezentowane w Zarządzie Oddziału P-K SITG.

Odbieramy to jako wielki zaszczyt i uznanie dla naszej działalności.

Serdecznie gratulujemy wybranym .

M.Z.