Statut SITG


Statut SITG (2008-2011)

Regulamin działalności Rady Krajowej SITG
Regulamin działalności Zarządu Głównego SITG
Regulamin ramowy działalności Oddziału SITG
Zakres kompetencji i obowiązków Dyrektora Biura Zarządu Głównego
Zakres kompetencji i obowiązków Kierownika Biura Zarządu Oddziału
Regulamin ramowy działalności Koła SITG
Regulamin działalności Zespołu Rzeczoznawców SITG
Regulamin ramowy działalności Głównych Komisji Problemowych SITG
Regulamin Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników
Regulamin Członka Wspierającego SITG
Regulamin odznak SITG
Regulamin Honorowego Wyróżnienia SITG „Laur umiejętności”
Regulamin Honorowego Wyróżnienia „Osobowość SITG”
Regulamin Honorowego Wyróżnienia Statuetką Św. Barbary
Regulamin przyznawania odznaki honorowej Naczelnej Organizacji Technicznej
Wniosek o członkowstwo w SITG
Wniosek o nadanie odznaki SITG
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej NOT