NOTATKA Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NASZEGO KOŁA SENIORA.

Styczeń, 2020


W dniu 22.01.2020r. w Restauracji Stylowa w Koninie odbyło się Nadzwyczajne Walne

Zebranie Członków Koła Seniora SITG przy PAK KWB „KONIN”.

Głównym powodem zwołania tego zebrania, było podjęcie uchwały o podwyższeniu składki członkowskiej.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego SITG z dnia 15.11.2019r. podwyższającą

obowiązkową wysokość odprowadzanej składki, zebrani wyrazili zgodę na podwyższenie

składki członkowskiej z 60 zł. do 70 zł.za pół roku począwszy od II półrocza 2020r.

Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

Podsumowano również rok 2019, który należy uznać za bardzo udany.

Członkowie koła uczestniczyli w 21 różnych spotkaniach i wyjazdach, organizowanych przez

zarząd koła oraz organizacje z nami współpracujące.

Rosną szeregi naszego koła. W ciągu ostatniego roku przyjęto 12 nowych członków.

Przedstawiono również sytuację finansową koła.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu koła.

Szczegółowo przedstawiono propozycję wyjazdów i wycieczek w 2020r.

Uczestnicy mogli zapisać się na wyjazdy do Kołobrzegu, Jarosławca, Warszawy, Kielc i Torunia.

Zapisy będą trwać dalej , aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Poinformowano również o uroczystościach obchodów 25-lecia naszego koła, które odbędą się

29 maja b.r. w Ośrodku Gwarek w Ślesinie. Zapraszamy gorąco na to wydarzenie.

Na zakończenie zaproszono do wspólnego obiadu.

 

                                                                                                                                         MZ