Kontakt


Zapraszamy do siedziby Koła Seniora przy Kopalni „KONIN”

znajdującej się pod adresem :

62-510 KONIN     ul. Tuwima 5/1

 w poniedziałki;  wtorki;  środy  każdego tygodnia

w godzinach od  1000 do  1200