Jubileusz Prezesa

Maj, 2019


W dniu 24 kwietnia 2019 roku minęło 50 lat pracy społecznej

Jerzego Ryguły w strukturach SITG.

Kolega Jerzy Ryguła został przyjęty do Koła Zakładowego SITG

przy KWB „Konin” w budowie w Koninie w dniu 01.08.1956 roku.

 W latach 1966 – 1990 jest wybierany do władz koła i pełni funkcje:

 członka zarządu koła, sekretarza i wiceprezesa Koła.

 Od roku 1980 do 2015 jest członkiem Zarządu Oddziału Poznańsko-Konińskiego,

a latach 1980 do 1984 jest członkiem Zarządu Głównego SITG.

Po utworzeniu Klubu Seniora przy Kole Zakładowym

jest jego prezesem Klubu, a od roku 2007 do 2015 jest prezesem Koła Seniora.

Od roku 1995 Jest członkiem Głównej Komisji Seniorów SITG.

Od roku 2015 jest Honorowym Prezesem Koła Seniora SITG.

W latach od 1966 do 2019 Jerzy Ryguła przepracował społecznie:

w Zarządzie Koła – 44 lata, w Zarządzie Oddziału – 25 lat,

w Zarządzie Głównym SITG – 27 lat.

Łącznie 50 lat pracy społecznej Jerzego Ryguły w strukturach SITG.

Życzenia z okazji tego jubileuszu

oraz podziękowania za trud i zaangażowanie w pracy społecznej,

a także życzenia wytrwałości oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć

Jubilatowi Jerzemu Rygule

składają Zarząd i członkowie Koła Seniora SITG przy PAK KWB „Konin”

 

M.M.