HARMONOGRAMY DYŻURÓW W MIESIĄCACH WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2020 ROKU.

Sierpień, 2020


Podajemy o dalszych dyżurach w naszym biurze Koła Seniora SITG w miesiącach wrzesień i październik 2020 r.