HARMONOGRAMY DYŻURÓW na m-c KWIECIEŃ; MAJ; CZERWIEC 2019 roku.

Marzec, 2019


Zarząd naszego Koła SITG -Seniorzy ustalił harmonogramy dyżurów w miesiącach kwiecień; maj; czerwiec 2019 roku.